Capella - Italian Lemon Sicily

Italian Lemon Sicily Flavor


Acetoin, Acetyl och Propionylfri

Naturligt och artificiellt smaksatt
Ingredienser utan smak: Propylenglykol (använd som bärare för att lösa smakämnen), vatten.



17 kr