Capella - Bavarian Cream

Bavarian Cream Flavor 


Naturliga och Artificiella Aromer

Propylenglykol (används som bärare för att lösa smakämnen), triacetin, alkohol.17 kr