Capella - Banana

Banana Flavor 


Naturliga och Artificiella Aromer

Propylenglykol (används som bärare för att lösa smakämnen), triacetin, alkohol.
35 kr